Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy, czyli poznanie przyszłego kontrahenta pod kątem jego możliwości płatniczych, wiarygodności, jego przeszłości oraz zamiarów jest niezwykle istotne dla przedsiębiorstw i firm dokonujących sprzedaży towarów lub usług z zastosowaniem kredytu kupieckiego. Dotyczy to nie tylko potencjalnego klienta, o którym zupełnie nic lub mało wiemy, ale także klientów wieloletnich, którzy decydując się na zakończenie działalności gospodarczej zaciągają u wielu swoich wieloletnich dostawców zobowiązania ze z góry powziętym zamiarem nieuregulowania ich.

Dlatego jedną z podstawowych zasad jakie stara się przekazać swoim Klientom Kancelaria Windykacyjna Limanówka Wrzeszcz spółka komandytowa jest zwrócenie ich uwagi na korzyści jakie niesie ze sobą właściwe zabezpieczenie prowadzonej działalności pod kątem odpowiedniej weryfikacji i kontroli kontrahentów. O wiele łatwiej jest działać prewencyjnie, czyli zapobiegać powstawaniu zaległości finansowych niż potem podejmować działania zmierzające do ich odzyskania.

Podstawowym założeniem wywiadu gospodarczego jest sprawdzanie kontrahentów naszych Klientów celem ustalenia ich wiarygodności, wypłacalności i rzetelności. Dzięki tym działaniom nasz Klient otrzymuje kompleksowe informacje na temat swoich kontrahentów, dzięki czemu ma możliwość uniknięcia ryzykownych inwestycji lub transakcji. Dysponując wszystkimi niezbędnymi informacjami i danymi kontrahenta, znając jego sytuacją finansową i stan posiadania, nasz Klient może podjąć właściwą decyzję dotyczącą rozpoczęcia lub kontynuacji współpracy z danym kontrahentem.

Dzięki wywiadowi gospodarczemu nasi Klienci unikną ryzykownych inwestycji i zmniejszą ryzyko związane z utratą zainwestowanych środków finansowych.