Windykacja przedsądowa

Kancelaria Windykacyjna Limanówka Wrzeszcz spółka komandytowa w ramach windykacji przedsądowej przeprowadza, stosując wszelkie dozwolone prawem formy przymuszenia, jak również za pomocą technik negocjacji, działania windykacyjne prowadzące do polubownego odzyskania należności. Windykacja przedsądowa zmierza do wywierania na nierzetelnym dłużniku ciągłego nacisku i przekonania go o nieuchronności ściągnięcia wierzytelności. Dłużnik wzywany jest i informowany o konieczności niezwłocznego, dobrowolnego uregulowania należności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

Kancelaria po nakłonieniu dłużnika do dobrowolnej spłaty należności doprowadza do podpisania ugody z Klientem na warunkach przez Klienta zaakceptowanych, a następnie nadzoruje sposoby oraz terminy jej realizacji.