Pieczęć prewencyjna

Pieczątka prewencyjna

Nawiązując współpracę ze swoimi Klientami Kancelaria Windykacyjna Limanówka Wrzeszcz spółka komandytowa oferuje usługę polegającą na umieszczaniu przez nich na wszystkich dokumentach sprzedaży, notach odsetkowych, czy wezwaniach do zapłaty specjalnego oznaczenia, informującego, że wszelkie działania związane z płatnościami obsługiwać będzie Kancelaria Windykacyjna Limanówka Wrzeszcz. Pieczęć prewencyjna to jednoznaczny przekaz dla każdego kontrahenta, że nasz Klient korzysta z usług profesjonalistów w dziedzinie windykacji należności.

Pieczęć prewencyjna to skuteczny sposób, aby zdyscyplinować kontrahentów do terminowej spłaty należności. Korzystanie z pieczęci prewencyjnej stanowi istotną informację dla kontrahentów, że w razie zaistnienia opóźnień w zapłacie należności, kancelaria zadziała stanowczo i profesjonalnie. Zastosowany czerwony kolor czcionki  pieczęci prewencyjnej podkreśla ważność tego znaku wśród innych pieczęci zastosowanych na dokumentach.

Pieczęć prwencyjna zwiększa dyscyplinę wśród kontrahentów i poprawia płynność finansową oraz zwiększa prestiż przedsiębiorstwa, które ją stosuje.