Zawieszenie firmy nie uwalnia od długów

W czasie zawieszenia firmy nie można wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. Należy jednak regulować zobowiązania.

Przed wakacjami czytelnik założył punkt gastronomiczny w miejscowości letniskowej. Prowadził go razem z żoną. Sezon już się skończył, więc chce zawiesić prowadzenie działalności. Jakich formalności musi dopełnić?

Aby zaprzestać na pewien czas prowadzenia firmy po zakończeniu sezonu, przedsiębiorca musi wypełnić w formie elektronicznej lub papierowej wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Określa w nim długość okresu zawieszenia i wskazuje datę rozpoczęcia tego okresu i zakończenia. Następnie wniosek składa w gminie – osobiście albo listem poleconym – lub przekazuje bezpośrednio do CEIDG w formie elektronicznej.

– Jego podpis złożony na wniosku przesłanym do gminy listem poleconym musi zostać poświadczony przez notariusza, ponieważ w przeciwnym razie gmina uzna, że jest on obarczony brakami – tłumaczy radca prawny Bożena Nowakowska z Kancelarii Radcy Prawnego Bożena Nowakowska. Natomiast gdy złoży wniosek w gminie osobiście, nie będzie wymagane poświadczenie podpisu i w ten sposób przedsiębiorca uniknie dodatkowych wydatków – dodaje ekspert.

Działalność może zawiesić tylko taki przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. We wniosku musi określić, na jaki okres zawiesza prowadzenie działalności.

Liczy go w dniach albo miesiącach i dniach, bądź tylko w miesiącach. Okres zawieszenia biegnie od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Nie może to być jednak wcześniejsza data niż dzień złożenia wniosku. Okres ten trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności lub od dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

W okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności, ale ma m.in. prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, przyjmować należności i regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Gdyby czytelnik wykonywał działalność gospodarczą jako wspólnik w kilku spółkach cywilnych, to wówczas może zawiesić wykonywanie jej np. w jednej lub w kilku, ale nie we wszystkich. Gdyby wykonywał działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, to wówczas może zawiesić prowadzenie jej nawet tylko w jednej z tych form, natomiast w pozostałych ma prawo dalej ją prowadzić.

Natomiast po upływie okresu zawieszenia, gdy zacznie się sezon i czytelnik postanowi poprowadzić punkt gastronomiczny, to musi złożyć wniosek o wpis informacji o odwieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Nie nastąpi ono automatycznie w dniu wskazanym na wniosku o zawieszenie działalności.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie jej następuje zawsze na wniosek przedsiębiorcy

Podstawa prawna: Art. 14a ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447).

09/12/2011 | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna | Artykuł z dnia: 2011-09-12