Zapotrzebowanie na windykację

Kryzys gospodarczy zawsze przekłada się na wzrost liczby niespłacanych kredytów oraz innych zobowiązań o charakterze majątkowym. Skomplikowane procedury prawne i egzekucyjne oraz specyfika działań statystycznego polskiego dłużnika już dawno zmusiły wierzycieli do korzystania z usług podmiotów profesjonalnie trudniących się szeroko pojętą egzekucją należności.

Nie sam kryzys bankowy wyciągnął jednak branżę z regresu lat 2005-2006, a zmiana polityki działania lub likwidacja podmiotów psujących wizerunek windykacji. Niska skuteczność, wraz ze stosunkowo częstym i nagłaśnianym w mediach naruszaniem granicy prawa i etyki, okryły zawód windykatora swoistą infamią i na pewien czas zepchnęły poza granicę dobrego tonu cywilizowanego biznesu. Panaceum na dłużników upatrywano wtedy w tworzeniu wewnętrznych działów windykacyjnych lub w kancelariach prawnych.

Druga szansa
Wraz z systematycznym wzrostem liczby przeterminowanych zobowiązań klienci ponownie łaskawszym okiem spojrzeli na windykatorów, dając im drugą, tym razem już nie zmarnowaną szansę. Jednocześnie współczesna windykacja wykraczać zaczyna znacznie poza dawne granice, wytyczone pomiędzy słuchawką telefonu w call center, a kancelarią radcy prawnego. Coraz częściej w ramach outsourcingu usług zlecać zaczęto nawet dochodzenie zaległości czynszowych czy mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez biletu, a małe i średnie przedsiębiorstwa ciężar położyły na mocno przeterminowanych fakturach, od których zapłaty zależała jednak płynność finansowa lub bankructwo wierzyciela. Normą stała się sprzedaż pakietów zobowiązań konsumenckich przez banki i podmioty świadczące masowo usługi drobne, głównie telekomunikacyjne.

Nowe usługi
Nowe pola eksploracji obejmują coraz częściej widoczne na rynku połączenie windykacji z usługami detektywistycznymi. Wywiadowcy terenowi poszukują zarówno majątku pod egzekucję komorniczą, dłużników ukrywających się, jak i dowodów popełnienia przestępstw na szkodę wierzyciela. Standardem uznać już należy kompleksową, bezzaliczkową obsługę prawną roszczenia, z reprezentacją sądową włącznie. Kropką nad �i� jest doradztwo podatkowe, zapewniające korzystniejszą finansowo od sprzedaży utylizację nieściągalnych należności.

Specjalistyczna obsługa
Kompleksowa, wielopłaszczyznowa obsługa to przyszłość i wielka nadzieja polskiego rynku windykacyjnego. Podmioty podążające drogą pogłębiania kompetencji oraz rozszerzania asortymentu usług z pewnością liczyć mogą na ciągły wzrost liczby klientów. Tendencja ta staje się widoczna zarówno wśród rynkowych gigantów, jak i małych jednoosobowych przedsiębiorstw. Zapotrzebowanie na windykację jednoetapową, wyłącznie polubowną lub opartą o nieetyczne metody nacisku, zgasło wraz ze schyłkiem XX wieku. Dzisiejszy, stale rozszerzający się rynek należy do elastycznych przedsiębiorstw nastawionych na specjalistyczną obsługę prawną, detektywistyczną i podatkową, których znaczenie na polskiej panoramie biznesu z każdym dniem rośnie.

06/06/2011 | Autor Kazimierz Turaliński jest specjalistą ds. windykacji gospodarczej Bezpieczeństwa Obrotu Gospodarczego | Źródło: Gazeta Finansowa