Zanim wyślesz wniosek egzekucyjny…

Praktyka pokazuje, że pozwany (dłużnik) jeżeli nie zapłaci długu od razu po otrzymaniu nakazu zapłaty lub wyroku, w przypadku, gdy nie ma zamiaru odwoływania się od wyroku, nie zapłaci dobrowolnie w ogóle. Wtedy kolejnym krokiem jest uzyskanie tytułu wykonawczego czyli opatrzenie prawomocnego nakazu lub wyroku klauzulą wykonalności i skierowanie sprawy do komornika.

Pamiętajmy, że w przypadku nakazów zapłaty sąd po uprawomocnieniu sam nadaje z urzędu klauzulę wykonalności ale niestety nie wysyła tytułu z urzędu do wierzyciela. Zdarzają się jednak sądy,w których wysyłka taka ma miejsce, więc przed złożeniem pisma w sądzie należy się dowiedzieć czy wniosek o wydanie tytułu wykonawczego należy do sądu przesłać czy też jest to niepotrzebne

Najszybszą drogą do uzyskania tytułu wykonawczego jest upewnienie się, że nakaz się uprawomocnił - możemy to zrobić telefonicznie w sekretariacie sądu; i następnie wysłanie wniosku do sądu o wydanie tytułu wykonawczego bądź poczekanie na przesłanie go przez sąd z urzędu. Takiego wniosku nie trzeba opłacać, ani nie trzeba dołączać oryginału nakazu zapłaty.

Będąc w posiadaniu tytułu wykonawczego możemy sprawę skierować do komornika. Po zmianie ustawy u komornikach sądowych i egzekucji, która weszła w życie 28 grudnia 2007 r. wierzyciel ma większą swobodę odnośnie wyboru komornika. Windykacja należności może być skuteczniejsza, gdy skierujemy wniosek egzekucyjny do komornika, który ze względu na siedzibę dłużnika bądź jego miejsce zamieszkania był właściwy do prowadzenia egzekucji przed zmianą przepisów. Jest tak dlatego, że po pierwsze komornik może prowadzić wcześniejsze egzekucje przeciwko dłużnikowi, zna go i wie jak prowadzić egzekucję. Możemy zaoszczędzić wtedy na zaliczkach dotyczących zapytań o majątek dłużnika, gdyż zostało już to zrobione na wniosek innego wierzyciela. Po drugie, jeżeli będziemy chcieli prowadzić egzekucję z nieruchomości dłużnika i tak będziemy musieli skierować wniosek do tego komornika, który jest właściwy wg miejsca położenia nieruchomości.

Właściwość komornika możemy ustalić dzwoniąc do komornika w danej miejscowości. Co do zasady komornik udziela informacji dotyczących dłużnika i ewentualnych egzekucji prowadzonych przeciwko niemu pisemnie i po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego. Zachęcamy jednak by spróbować dowiedzieć się już w rozmowie telefonicznej czy komornik zna naszego dłużnika. Gdy komornik odmówi udzielenia informacji na telefon, we wniosku egzekucyjnym należy zawrzeć  wniosek o udzielenie informacji na piśmie przez komornika odnośnie toczących się postępowań przeciwko dłużnikowi, wielkości egzekwowanych kwot oraz sposobów prowadzenia egzekucji. Co więcej możemy taki wniosek o udzielenie informacji złożyć bez wniosku o wszczęcie egzekucji – jedynie po to aby się dowiedzieć czegoś o naszym dłużniku i zdecydować czy wszczynamy egzekucję. Komornik ma obowiązek udzielenia szczegółowych informacji na ten temat -powinien taką informację wysłać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku, gdy dłużnik jest znany komornikowi warto też  dowiedzieć się kiedy były składane ostatnie zapytania do ZUS, US, geodezji, CEPIK itp. Jeżeli zapytania takie były składane w przeciągu ostatnich 3 miesięcy, a postępowania komornicze są nadal prowadzone, nie ma sensu składać tych zapytań. Można odczekać do pół roku od ostatniego zapytania i potem je złożyć. Uważajmy też z wnioskami komorniczymi o poszukiwanie majątku dłużnika, zanim zdecydujemy się taki wniosek opłacić dowiedzmy się najpierw co komornik w ramach tego poszukiwania zamierza zrobić.

Niezależnie od tego, czy windykację prowadzimy sami czy robi to firma windykacyjna lub radca prawny bądź adwokat, powinniśmy wiedzieć czego możemy domagać się od komornika  bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy windykacyjnej albo prawnika.

Niekiedy przed skierowaniem wniosku egzekucyjnego do komornika, warto wysłać do dłużnika przedegzekucyjne wezwanie do zapłaty. Nie należy tego robić,  gdy przypuszczamy, że dłużnik ukryje majątek zanim zajmie go komornik co w efekcie spowolni windykację długu.

09/08/2011 | Autor: mb | Źródło: portal www.centrum-windykacji.com