Wywiadownia handlowa - zabezpiecz się przed ryzykiem

Wywiadownia handlowa albo właściwie: firma dostarczająca informacje handlowe (ang.: business information agency lub credit information agency) to firma, która przygotowuje raporty handlowe o firmach na podstawie danych oficjalnie i legalnie dostępnych na rynku. Jest to firma, która posiada sieć informatorów zwanych korespondentami, na terenie całego kraju oraz sztab ludzi, którzy informacje pozyskują drogą telefoniczną (rodzaj "wywiadu") i faksową, a także liczne źródła informacji takie, jak prasa, Internet, dane z sądów o układach i upadłościach, własne dane z windykacji.

Raport handlowy wywiadowni na całym świecie ma bardzo zbliżoną zawartość i składa się zazwyczaj z:
    • informacji formalno-prawnych (m.in. właściciele, udziały, siedziba, pełna nazwa, ostatnia rejestracja, forma prawna, kapitał)
    • informacje finansowe
    • historia firmy i opis faktycznej działalności
    • oddziały i firmy związane kapitałowo
    • bank i numer rachunku (bez stanu rachunku)
    • oceny wywiadowni ewentualnie wzbogacone limitem kredytu kupieckiego.

Wywiadownia podaje zatem informacje:
    • podstawowe,
    • zebrane z kilku źródeł
    • zebrane w krótkim czasie.

Zawartość raportu nie zawsze wyczerpuje wszystkie ww. tematy.

Co jest zatem ważne w raporcie ?
    • nazwa i adres: Jest to potwierdzenie, że firma pod taką nazwą istnieje. Często przy okazji okazuje się, że istnieje też firma o danej nazwie a innej formie prawnej
    • dane finansowe: pokazują skale obrotów, ale trzeba mieć świadomość, że nie są najważniejszą informacją, ponieważ często dane sprzed roku nie oddają bieżącej sytuacji
    • dane o zatrudnieniu
    • dane o posiadaniu nieruchomości
    • dane o krajach eksportu-importu
    • informacje o działalności może okazać się, że firma która oferuje np. maszynę do produkcji okien zajmuje się zupełnie inna działalnością
    • informacje ogólne: często pochodzą z kontaktu z firmami współpracującej z firmą badaną i oddają faktyczne zwyczaje płatnicze firmy i jej standing
    • brak informacji negatywnych - o tym, że firma jest windykowana lub rozpoczęła postępowanie upadłościowe.

Czas przygotowania informacji zależy od kraju i może wynosić od 1 dnia do dni kilkunastu.

Ryzyko w handlu jest rzeczą powszednią. Istotne jest

05/21/2011 | Źródło: "Jak poprawić płynność finansową w firmie" - raport IPO.pl