Wykorzystanie portali społecznościowych w poszukiwaniu informacji o majątku dłużnika

Portale społecznościowe w Polsce są bardzo popularne, co powoduje, iż korzysta z nich bardzo dużo osób, które często umieszczają tam informacje przydatne dla każdego wierzyciela i windykatora. Wykaz informacji o majątku dłużnika jakie można znaleźć dzięki takim portalom przekracza czasem wyobrażenie niejednego windykatora.

Najpopularniejsze w Polsce portale społecznościowej (NK.pl i Facebook) posiadają wygodne w użyciu wyszukiwarki, dzięki którym posiadając imię i nazwisko dłużnika można łatwo odnaleźć go wśród wszystkich użytkowników portalu. Czasami przydatną informacją jest również miasto, w którym dłużnik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą.

Po zlokalizowaniu profilu dłużnika, należy dokładnie przeanalizować wszelkie umieszczone przez niego tam informacje. Na profilu dłużnika można znaleźć informacje o miejscu jego zamieszkania, zatrudnienia lub informacje, czy dłużnik znajduje się w związku małżeńskim.

Polska mentalność przejawia się czasem w rodzaju i ilości umieszczanych na portalach społecznościowcyh zdjęciach użytkownika. Duża część użytkowników pragnąc pokazać się z jak najlepszej strony przed swoimi znajomymi umieszcza na Internecie zdjęcia, z których windykator uzyska pomoc w prowadzeniu postępowania windykacyjnego. Dłużnicy często umieszczają zdjęcia, na których widać posiadane przez nich samochody (często z numerami rejestracyjnymi pojazdu), wyposażenie mieszkań lub informacje wskazujące na posiadanie przez nich nieruchomości.

Wszystkie uzyskane w ten sposób informacje o majątku dłużnika mogą zostać wykorzystane w postępowaniu windykacyjnym oraz mogą być podstawą dla komornika do dokonania egzekucji ze wskazanego przez wierzyciela majątku.

Zdarza się również, iż dłużnik nie posiada konta na takim portalu, lecz wyszukując osób o identycznym nazwisku z tej miejscowości wierzyciel jest w stanie znaleźć członków rodziny dłużnika. Na zdjęciach tych osób można niejednokrotnie znaleźć informacje o dłużniku i jego majątku. Informacji z takich zdjęć należy jednak używać rozważnie, gdyż windykator może nie mieć 100% pewności, iż majątek ukazany na zdjęciach (np. samochód) należy do dłużnika.

Wykorzystanie tych informacji nie narusza jakichkolwiek praw dłużnika i nie wiąże się z uzyskaniem przez wierzyciela informacji tajnych, gdyż wszystkie te informacje zostały dobrowolnie udostępnione przez dłużnika.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl