Wiarygodność kontrahenta rzeczą najważniejszą

Przy nawiązywaniu współpracy z kontrahentem ważną kwestią jest jego wiarygodność. Istnieje wiele metod weryfikujących wiarygodność naszego kontrahenta, lecz żadna z nich nie daje 100% pewności, iż przeprowadzona przez nas analiza jest prawidłowa i aktualna. Poniżej opisane zostały przykładowe i często bezpłatne metody na weryfikację kontrahenta, które może przeprowadzić każdy zainteresowany.

Najprostszą metodą jest przeprowadzenie tzw. białego wywiadu, polegającego na weryfikacji informacji zamieszczonych o naszym kontrahencie w Internecie lub prasie. Już po kilku minutach możemy znaleźć informację o problemach finansowych naszego kontrahenta, prowadzonych przeciwko niemu egzekucjach komorniczych (np. w ogłoszeniach o licytacji nieruchomości umieszczanych przez komorników na Internecie) lub o inwestycjach i przyznanych nagrodach, które wzmacniają wiarygodność firmy.

Wygodnym i tanim sposobem jest również weryfikacja dokumentów rejestrowych firmy, jakie otrzymaliśmy od niego przed podpisaniem umowy lub jakie uzyskaliśmy z urzędów w formie odpisów (np. odpis aktualny z KRS).Na podstawie tych informacji możemy zweryfikować dane o majątku firmy (np. wysokość kapitału zakładowego), osobach reprezentujących przedsiębiorstwo (czy są zgodne z danymi umieszczonymi w Rejestrze Przedsiębiorców) oraz o ewentualnych postępowaniach upadłościowych lub likwidacyjnych.

Postępowanie upadłościowe lub likwidacja przedsiębiorstwa jest często procesem długotrwałym, a informacje o takich procesach w firmie znaleźć możemy również bezpłatnie w ogólnodostępnej wyszukiwarce podmiotów zarejestrowanych w KRS (http://krs.ms.gov.pl/) lub w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Z odpisów aktualnych z KRS lub dokumentów rejestrowych znajdujących się w sądach rejonowych prowadzących ewidencję KRS uzyskamy również informację, czy nasz kontrahent zgłasza do rejestru swoje sprawozdania finansowe. Często firmy, na których ciąży obowiązek ogłaszania danych finansowych nie wywiązują się z niego, by nie publikować niewygodnych dla nich danych (np. o poniesionej stracie i długach).

Przedsiębiorcy mogą skorzystać również z oferty biur informacji gospodarczych, które za odpowiednią opłatą udostępnią im informacje o poszukiwanych kontrahentach. Należy jednak pamiętać, że informacje te nie mają charakteru oficjalnego, gdyż pochodzą one od innych kontrahentów.

Warto również przeanalizować wpisy do rejestru dłużników niewypłacalnych, gdyż trafiają tam m.in. osoby, które odpowiedzialne są za upadłość firmy(wspólnicy odpowiadający całym majątkiem za zobowiązania spółek, osoby prowadzące jednoosobowe działalności) oraz osoby, które zostały zobowiązane do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i osoby, które zostały pozbawione przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeprowadzenie samodzielnej weryfikacji kontrahenta przy wykorzystaniu opisanych powyżej sposobów może zmniejszyć ryzyko współpracy z taką firmą. Należy również pamiętać, iż nawet najlepsze i najdroższe analizy nie dają jej właścicielowi 100% gwarancji, iż zamieszczone w niej dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Warto pamiętać, iż w przypadku współpracy z niewiarygodnym kontrahentem przedsiębiorca można wykorzystać zapisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu, przy świadczeniach wzajemnych, osoba mająca spełnić świadczenie wcześniej może powstrzymać się ze swoim świadczeniem, w sytuacji gdy spełnienie świadczenia przez druga stronę jest wątpliwe.

08/20/2011 | Autor: Hubert Płocharz - Doradca prawny | Portal FirmoweWindykacje.pl