W jaki sposób firma windykacyjna reprezentuje firmę klienta?

W większości przypadków firma windykacyjna działa na podstawie pełnomocnictwa bądź też samego zlecenia. Firma odzyskująca nasze należności powinna móc się wylegitymować  pełnomocnictwem będącym załącznikiem do umowy bądź zlecenia windykacji. Dłużnik nie musi a nawet nie powinien znać treści umowy – wtedy okazanie pełnomocnictwa do umowy wystarcza aby firma windykacyjna mogła udowodnić, że działa w imieniu wierzyciela.

Reprezentując Klienta wobec dłużnika firma windykacyjna zawsze powinna brać pod uwagę to aby – zwłaszcza jeżeli są to przedsiębiorcy – nie zaszkodzić ich wzajemnym relacjom handlowym. Klienta należy poprosić o wytyczne – czy za wszelką cenę dążyć do rozwiązania sprawy na etapie polubownym czy można korzystać z wszelkich legalnych środków aby zwindykować należność i kierować się własnym doświadczeniem w danej sprawie.
Reprezentacja polega właśnie na zastosowaniu wszelkich dostępnych legalnych metod aby
odzyskać pieniądze naszego klienta. Są to pisma, telefony, spotkania, maile oraz faksy, a przede wszystkim stosowne argumenty wynikające z zebranych przez firmę wiadomości na temat stanu majątkowego dłużnika. Wszelkie działania podejmowane przez firmę windykacyjną powinny mieć na uwadze w szczególności dobro Klienta, a potem skuteczność windykacji należności.

09/08/2011 | Autor: mb | Źródło: portal www.centrum-windykacji.com