Skuteczne narzędzia windykacyjne

Coraz więcej przedsiębiorstw nie wywiązuje się w terminie ze spłaty swoich zobowiązań finansowych. Na rynku istnieje wiele podmiotów zajmujących się windykacją. Nie wszystkie narzędzia są jednak tak samo skuteczne.

Windykacja w sektorze b2b znacznie różni się od windykacji konsumenckiej. Kiedy dłużnikiem jest firma, wszystkie działania mające na celu zaspokojenie roszczeń wobec wierzyciela powinny odbywać się w biznesowej formie, dlatego tutaj trzeba się kierować znacznym wyczuciem sytuacji. Zazwyczaj współpraca między wierzycielem a dłużnikiem wciąż trwa, więc windykator jest jedynie osobą, która w sposób polubowny oraz profesjonalny ma doprowadzić do spłaty należności.

Najskuteczniejszym narzędziem jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem. W środowisku biznesowym osobiste spotkania i negocjacje face to face dają bardzo dobry efekt. Celem takiej wizyty jest ustalenie przyczyn zalegania z należnościami, określenie terminów spłaty, przekazania lub wypełnienia odpowiednich dokumentów oraz zdyscyplinowanie dłużnika i skłonienie go do spłaty zadłużenia.

Kolejnym skutecznym narzędziem windykacji jest kontakt telefoniczny. W tym przypadku windykator również stara się uzgodnić jak najwięcej szczegółów i pozyskać jak najwięcej informacji w sprawie. Sposób ten z jednej strony jest wygodny i tańszy, z drugiej zaś przez rozmowę telefoniczną tylko sporadycznie można wyczuć, kiedy dłużnik blefuje. Taki proces windykacji jest również rozłożony w czasie np. ze względu na przesyłanie oryginałów dokumentów drogą pocztową.

Jest wiele sposobów windykacji, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, iż każdy dłużnik to inna osoba, inna firma, instytucja, działająca na innym polu i innych zasadach dlatego też skuteczną windykacją możemy nazwać każde działanie dopasowane do danego typu dłużnika prowadzące do spłaty należności.
Indywidualne podejście oraz umiejętność negocjacji to najskuteczniejsza metoda walki z dłużnikami w obszarze pozasądowym.

06/10/2011 | Autor: Iweta Ziaja, Specjalista ds. Marketingu, PRAGMA INKASO S.A.