Serwis licytacyjny-obwieszczenia o licytacjach komorniczych

Krajowa Rada Komornicza informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami została uruchomiona nowa wersja serwisu internetowego zawierającego obwieszczenia o licytacjach.

W 2008 roku Krajowa Rada Komornicza uruchomiła pierwszą wersję witryny internetowej zawierającej informacje na temat planowanych licytacji nieruchomości oraz ruchomości. Nowa odsłona portalu www.licytacje.komornik.pl powstała w celu spełnienia obowiązku umieszczania obwieszczeń o licytacjach nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej zgodnie z art. 955 kpc, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 138, poz. 807). Portal zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatny dostęp do obwieszczeń o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości. Informacje o licytacjach przesyłane są bezpośrednio z kancelarii komorniczych za pomocą nowoczesnych rozwiązań w zakresie wymiany informacji. W serwisie dostępny jest system powiadamiania o nowych licytacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej, ułatwiający dostęp do bieżących informacji dotyczących licytacji. Obwieszczenia opublikowane do dnia 2012-01-06 na dotychczasowej stronie "Licytacje Komornicze" znajdują się www.licytacje-archiwum.komornik.pl.

02/01/2012 | Źródło: www.komornicy.pl