Rekordowa liczba licytacji komorniczych

W 2011 r. komornicy zajęli ponad 157 tys. nieruchomości. Obecny rok może być rekordowy pod względem licytacji komorniczych nieruchomości. Zadłużonych i wystawianych na sprzedaż nieruchomości jest o 30-40% więcej niż przed rokiem

Na problem ogromnej liczby licytacji zwrócił uwagę poseł Adam Rybakowicz, który w interpelacji do Ministra Sprawiedliwości podaje, iż w 2011 r. komornicy zajęli ponad 157 tys. nieruchomości. "To aż o połowę więcej niż w 2010 r." – podkreśla parlamentarzysta, dodając, iż komornicy zlicytowali też 4476 nieruchomości, a rok wcześniej licytacji takich było 3657.

"Bieżący rok może być rekordowy pod tym względem. Jak wynika z danych regionalnych izb komorniczych i największych portali licytacyjnych, zadłużonych i wystawianych na sprzedaż nieruchomości jest o 30-40% więcej niż przed rokiem" – alarmuje Rybakowicz.

Odpowiadający na interpelację były już wiceminister sprawiedliwości Grzegorz Wałejko zaznaczył, iż liczba egzekucji z nieruchomości oraz wyznaczonych licytacji nie jest uzależniona od inicjatywy komornika, ale od woli wierzyciela, który decyduje nie tylko o sposobie prowadzenia egzekucji, ale również o poszczególnych etapach egzekucji z nieruchomości.

"Egzekucja z nieruchomości jest jednym ze sposobów egzekucji, który zgodnie z treścią art. 797 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, we wniosku wskazuje wierzyciel. Wniosek w tym zakresie wiąże komornika, który z jednej strony nie może prowadzić egzekucji w inny sposób, niż żąda tego wierzyciel, z drugiej zaś jest zobowiązany prowadzić egzekucję w sposób przez wierzyciela wskazany" – wyjaśnia Wałejko.

Były wiceminister w odpowiedzi zauważył, że w 2011 r. znacznie wzrosła ogólna liczba spraw egzekucyjnych, które wpłynęły do kancelarii komorniczych. "I tak w 2010 r. wpłynęło 3 205 173 spraw egzekucyjnych, zaś w roku 2011 - 4 224 918. Odnotowano również wzrost liczby zajęć nieruchomości dokonanych w toku postępowania egzekucyjnego przez komorników sądowych. W roku 2010 dokonano 100 845 zajęć nieruchomości, zaś w roku 2011 liczba ta wzrosła do 157 227" – podaje.

Do największej liczby sprzedaży nieruchomości w trybie licytacji publicznej w 2011 roku doszło w obszarze Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (682). Na kolejnych miejscach plasują się: Sąd Apelacyjny w Poznaniu - 606, Katowicach - 548, Łodzi - 523, Wrocławiu - 435, Krakowie - 375, Szczecinie - 359, Lublinie - 356, Białymstoku - 298, Warszawie - 168, Rzeszowie - 126.

Jeśli chodzi o sądy okręgowe, największą liczbę skutecznych licytacji przeprowadzono w obszarze Sądu Okręgowego w Poznaniu - 291, w Zielonej Górze - 272, Katowicach - 231, Bydgoszczy - 204, Krakowie - 170, Gdańsku -169, Koszalinie - 162.

11/13/2012 |