Rejestr Spraw Sądowych ułatwi odzyskiwanie należności

Rejestr Spraw Sądowych - aplikacja wprowadzona na rynek przez OPTeam S.A. - pomoże przedsiębiorstwom w odzyskiwaniu zaległych płatności. Zintegrowany z e-Sądem w Lublinie system umożliwia automatyzację całej procedury windykacyjnej oraz zarządzanie prowadzonymi sprawami sądowymi.

W czasie kryzysu wyraźnie wzrasta ilość niespłacanych należności, szczególnie w branżach świadczących usługi dla masowych odbiorców, takich jak energetyka, gazownictwo czy telekomunikacja. Dostawcy tych usług mogą skorzystać obecnie z szybkiej drogi dochodzenia roszczeń, jaką umożliwia składanie e-pozwów w internetowym sądzie w Lublinie. Dzięki integracji Rejestru Spraw Sądowych OPTeamu z e-Sądem, uprawnione osoby mogą kierować sprawy bezpośrednio do sądu.

Aplikacja OPTeamu przypomina o terminach zbliżających się rozpraw oraz o koniecznych do uzupełnienia brakach w datach wniesienia pozwów, informując o tym fakcie jednostki prawne w strukturze firmy. System pozwala także na tworzenie zaawansowanych raportów, na podstawie rejestru prowadzonych spraw.

- Automatyzacja procesu windykacji pozwala nie tylko przyspieszyć odzyskiwanie należności, ale także znacznie ograniczyć koszty związane z jego obsługą. Rejestr Spraw Sądowych spotyka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorstw. Prowadzimy obecnie rozmowy na temat jego wdrożenia u kilku klientów. Na początek koncentrujemy się na branży energetyki i gazownictwa, z którymi współpracujemy od dawna w obszarze integracji IT, ale potencjał sprzedaży tego systemu oceniamy wysoko - informuje Andrzej Pelczar, prezes zarządu OPTeam SA.
Informacje o OPTeam S.A.
Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, specjalizuje się w produkcji oraz wdrażaniu systemów opartych o technologie kart elektronicznych, oprogramowania dla terminali płatniczych oraz rozwiązań z zakresu systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.

Oferowane przez spółkę systemy kartowe, obejmujące Elektroniczną Legitymację Studencką OPTIcamp, Kartę Stałego Klienta OPTIcard, Kartę Korporacyjną OPTIpass oraz Elektroniczną Portmonetkę OPTIcash, znajdują zastosowanie m.in. w procesach identyfikacji osób, w kontroli dostępu do zasobów i pomieszczeń, obsłudze płatności bezgotówkowych czy realizacji zaawansowanych programów marketingowo-promocyjnych.

Oferta OPTeam dla sektora przedsiębiorstw obejmuje również m.in. systemy ERP: Comarch CDN XL, Comarch OPT!MA oraz innowacyjne rozwiązanie Comarch Altum. OPTeam specjalizuje się we wdrożeniach tych systemów z wykorzystaniem własnych rozwiązań branżowych. Własne produkty branżowe OPTeam to m.in. systemy zarządzania projektami budowlanymi (OPTIbudowa), wsparcie procesu produkcji (OPTIprodukcja), elektronicznego obiegu dokumentów (SOD), zarządzania magazynami wysokiego składowania (Magazynier WMS System), platforma do kooperacji B2B z wykorzystaniem Internetu (ICenter).

Firma zajmuje się także dostarczaniem i integracją zaawansowanych rozwiązań informatycznych w zakresie bezpieczeństwa danych, budową sieci teleinformatycznych oraz centrów przetwarzania danych, a także wdrażaniem fiskalnych systemów sprzedaży.

Odbiorcami OPTeam S.A. są klienci instytucjonalni - przede wszystkim uczelnie wyższe i firmy z branży energetycznej (utilities), a także przedsiębiorstwa przemysłowe, m.in. z branży lotniczej oraz firmy handlowe i usługowe.

02/01/2012 | Źródło: portal www.windykacja.pl