Przedsiębiorca z zawieszoną działalnością może przyjmować zaległe należności

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności w okresie od 30 dni do 24 miesięcy. Czy zasadą jest, że w trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej?

Jarosław Chałas, radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Tak. Oznacza to, że przedsiębiorca, który czasowo zaprzestał swojej działalności, nie może w okresie objętym zawieszeniem podejmować działań polegających na faktycznym wykonywaniu tego samego zakresu czynności, jakie realizował, prowadząc działalność gospodarczą. W przeciwnym razie wypaczałoby to całkowicie sens omawianej instytucji.

Warto jednak podkreślić, że ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki, pozwalając przedsiębiorcy podejmować działania prowadzące do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, a także przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności, dysponować własnym majątkiem, zbywając środki trwałe i wyposażenie, uczestniczyć w postępowaniach związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem, a także osiągać przychody finansowe z tej działalności.

W praktyce wskazane wyżej działania sprowadzać się będą do realizacji uprawnień i zobowiązań powstałych przed wstrzymaniem działalności gospodarczej, dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym oraz udziału w procesie jako strona.

Jak z tego wynika, swoboda działania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jest znacznie ograniczona. Definitywnie wyłączono możliwość podejmowania współpracy i bieżącego uzyskiwania przychodów od podmiotów zainteresowanych zleceniem przedsiębiorcy czynności sprowadzających się do wykonywania przez niego zawieszonej działalności gospodarczej. Chcąc zatem nawiązać współpracę z kontrahentem, przedsiębiorca powinien uprzednio wystąpić z wnioskiem o wznowienie działalności gospodarczej, aby nie narazić się na sankcje wynikające z art. 601 par. 2 kodeksu wykroczeń.

03/26/2012 | Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Artykuł z dnia: 24 października 2011r