Prewencja gwarantem biznesu bez długów

Istnieje wiele sposobów i działań zapobiegających powstawaniu złych długów. Wszystkie powinny być podejmowane jeszcze przed zawarciem umowy.

Pierwszym krokiem powinna być weryfikacja potencjalnych kredytobiorców lub kontrahentów. Polega ona na wizycie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy, celem potwierdzenia danych złożonych w instytucji finansowej. W przypadku kredytu kupieckiego zbieranie informacji polega na zbadaniu kondycji finansowej potencjalnego partnera biznesowego, sprawdzeniu jego pozycji na rynku, zebraniu informacji na temat dokonywanych wcześniej transakcji, etc.

Ważna wiedza
Badanie kondycji finansowej potencjalnego partnera lub klienta jest pierwszym z kroków, jakie można wykonać. Kolejną sprawą jest utrzymywanie bieżących kontaktów z klientami. Dzięki temu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przypadku niekorzystnego zdarzenia w postaci kłopotów finansowych klienta, można podjąć szybkie działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia lub podjęcia innych działań, np. zawrzeć porozumienie zmierzające do polubownego rozwiązania problemu.

Wsparcie specjalisty
Warto podczas podejmowania takich działań skorzystać z pomocy radcy prawnego w zakresie doradztwa podczas przygotowania porozumienia. Odpowiednie zapisy są ochroną przed sytuacją, w której jednak porozumienie nie zostanie zrealizowane i wówczas w przypadku konieczności wystąpienia na drogę postępowania sądowego możemy być spokojniejsi o przebieg procedury sądowej. Wielokrotnie pokutuje jeszcze w biznesie przekonanie, że skoro nie ma takiej potrzeby, to nie korzysta się ze wsparcia radców prawnych. Niewiedza lub niedbałość o własne interesy jest kosztowna. Pomoc radcy prawnego w odniesieniu do kosztów, jakie można ponieść w przypadku braku płatności, jest nieporównywalne tańszym rozwiązaniem.

Utrzymanie kontaktów
Utrzymywanie bieżących kontaktów z klientami czy kontrahentami wpływa również na zminimalizowanie ryzyka, że partner biznesowy zmieni siedzibę, namiary kontaktowe i wyegzekwowanie należności będzie utrudnione. W przypadku instytucji finansowych bieżące kontakty z klientami mają na celu aktualizowanie danych kontaktowych i adresowych. W obecnych czasach wiele osób mieszka w jednym mieście, pracuje w oddalonym o kilkaset kilometrów innym mieście, a zameldowane są w zupełnie innej części kraju. Taka dynamiczna sytuacja oczywiście utrudnia kontakt, ale w przypadku stałej łączności można tego typu zdarzenia wyeliminować lub ograniczyć do minimum.

05/20/2011 | Autor:Jarosław Długi jest dyrektorem sprzedaży APS Poland Źródło: Gazeta Finansowa