Oprogramowanie pomaga w windykacji

Co trzecia osoba zajmująca się działaniami windykacyjnymi chciałaby, aby wykorzystywane w firmie oprogramowanie zostało zmienione - wynika z badań ankietowych.

Badania zostały przeprowadzone na zlecenie firmy VSoft SA na grupie 100 pracowników działów windykacji zatrudnionych w 89 firmach działających na terenie Polski, w tym w 23 bankach. Badania objęły trzy aspekty związane z wykorzystywanym systemem informatycznym: kompletność udostępnianych pracownikom informacji, satysfakcję z wykorzystywanego w firmie systemu informatycznego oraz wpływ oprogramowania na efektywność działań pracownika.

Uczestnicy badania w większości pozytywnie oceniają ilość informacji przekazywanych przez system w celu podjęcia działań windykacyjnych. 18% badanych uważa, że informacje dotyczące dłużnika są kompletne i wyczerpujące, a 60% badanych deklaruje, że przekazywane informacje wystarczą do podjęcia efektywnego działania windykacyjnego. Dla 12% badanych przekazywane informacje są niewystarczające do podjęcia efektywnego działania, a 10% badanych twierdzi, że otrzymuje stanowczo za mało informacji dotyczących dłużnika.

Jeżeli chodzi o satysfakcję badanych związaną z aktualnie wykorzystywanymi w pracy systemami wspierania działań windykacyjnych, to przedstawia się ona następująco:

  • 17% badanych deklaruje, że wykorzystywany w firmie system informatyczny całkowicie spełnia ich potrzeby.
  • 45% uczestników badania twierdzi, że wykorzystywany w firmie system w wystarczającym stopniu spełnia ich potrzeby.
  • 34% badanych negatywnie ocenia wykorzystywane w firmie oprogramowanie i chcieliby, aby zostało ono zmienione.
  • 4% badanych deklaruje, że wykorzystywane w firmie oprogramowanie jest bardzo złe i powinno zostać zmienione.


26% badanych twierdzi, że poprawa oprogramowania wykorzystywanego w firmie do obsługi działań windykacyjnych stanowczo podniosłaby efektywność ich pracy, a 53% badanych poprawa efektywności pracy związana ze zmianą rozwiązania informatycznego wydaje się możliwa. Jedynie 21% badanych deklaruje, że zmiana oprogramowania wykorzystywanego w firmie do obsługi działań windykacyjnych nie wpłynie na efektywność ich pracy.

„Dobry system to narzędzie, które pomaga podnieść wydajność pracy osób zajmujących się działaniami windykacyjnymi, a zarazem pomaga w podejmowaniu decyzji na poziomie strategicznym” - mówi Michał Augustynek, ekspert ds. analiz w VSoft SA. „Najlepsze rozwiązania obejmują wszystkie aspekty wspomagania działań windykacyjnych: obsługę kontraktów z zaległościami, definiowanie, zarządzanie, kontrolowanie i optymalizację działań związanych z odzyskiwaniem przeterminowanych należności, obsługę akcji wspierających komunikację firmy z dłużnikami, raportowanie, możliwość porównywania efektów różnych strategii windykacyjnych i szybkiego wdrażania najskuteczniejszych... Jak widać, takie rozwiązanie powinno być doskonale dopasowane do specyfiki działań”.

Z raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wynika, że do 2014 r., wartość rynku windykacji w Polsce wzrośnie do 22,2 mld zł.

11/09/2010 | Artykuł pochodzi z portalu www.windykacja.pl