Oddłużanie: Jak wyjść z pętli kredytowej i spłacać zobowiązania w terminie

Rosnące zadłużenie firm i osób fizycznych nie stanowi problemu do momentu pojawienia się pierwszych problemów z realizacją zobowiązań i codziennym życiem. Zaciąganie zobowiązań finansowych w postaci kredytów pozwala osobom fizycznym i firmom na realizowanie własnych celów życiowych i biznesowych. Środki przeznaczane są na inwestycje, zakup mieszkania lub zwykłą konsumpcję. Jak postępować w sytuacji, kiedy nasze zobowiązania znacznie przerastają możliwości obsługi?

Nie zaciągaj kolejnych zobowiązań finansowych!

Pierwszą myślą jaka przychodzi do głowy zadłużonym to spłata obecnego zadłużenia przez zaciągnięcie kolejnego. Rzeczywiście, takie rozwiązanie jest dość łatwe do osiągnięcia. Rynek kusi na każdym kroku łatwymi pożyczkami, bez poręczycieli, na dowód. Większość dłużników traktuje zaciągnięcie kolejnego zobowiązania jako chwilowe i uważa, że problemy finansowe są tylko przejściowe. Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania jest bardzo niebezpieczne szczególnie w czasach kryzysu. W niepewnych warunkach rynkowych łatwo stracić kontrolę nad budżetem i terminową spłatą zobowiązań finansowych.
Zaciągnięcie kolejnego zobowiązania finansowego i spłata z nowych środków starych długów może prowadzić do powstania pętli kredytowej. Obsługa zadłużenia na tej podstawie będzie coraz droższa i może doprowadzić do bankructwa.

Jak spłacać długi w czasie kryzysu?

Przede wszystkim spłacać zobowiązania tyle ile można. Podstawowym błędem dłużników jest zarzucenie spłaty w całości i unikanie kontaktu z działem windykacji wierzyciela (banku, pożyczkodawcy). Taka postawa dłużnika prowadzi do podjęcia przez wierzyciela zdecydowanych kroków – skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub przekazania sprawy do komornika. Dłużnik powinien bezwzględnie podjąć rozmowy z wierzycielem na temat spłaty zobowiązania i zawrzeć porozumienie, dzięki któremu każda ze stron będzie zadowolona.

A co jeżeli środków na spłatę zobowiązań nie ma wogóle? Należy jak najszybciej spotkać się z wierzycielem i rozpocząć negocjacje dotyczące restrukturyzacji zadłużenia, zmiany rat czy uzyskania karencji w spłacie.
Wczesne podjęcie negocjacji z bankiem daje większą szansę na realizację celów dłużnika. Przede wszystkim dłużnik uzyskuje czas na ogarnięcie budżetu (podjęcie nowych zleceń przez firmy czy znalezienie pracy przez osobę fizyczną).

Czemu służy usługa oddłużenia?

Oddłużanie oferowane przez firmy windykacyjne i doradcze nie oznacza przejęcia zobowiązań dłużnika przez podmioty trzecie. Celem usługi oddłużeniowej jest przede wszystkim udzielenie pomocy dłużnikowi w negocjacjach z wierzycielami w temacie spłaty zobowiązań finansowych. Dłużnikowi oferowana jest kompleksowa pomoc prawna i negocjacyjna, dzięki której zyskuje dodatkowy czas na spłatę, zmniejszenie rat kredytu, okresy karencji lub wydłużenie okresu kredytowania. Profesjonalne poprowadzenie negocjacji może wstrzymać postępowanie komornicze czy zakończyć męczącą windykacje. Skorzystanie z pomocy profesjonalisty jest korzystniejsze przede wszystkim dla dłużnika gdyż nie zaciąga on kolejnych zobowiązań i unika spirali kredytowej prowadzącej do bankructwa.

Oddłużanie może mieć postać:
- karencji w spłacie kredytów,
- negocjacji ugód z bankiem,
- odroczenia płatności rat zobowiązania finansowego na dłuższy lub krótszy okres, – zmniejszenie rat,
- wydłużenie okresu kredytowania.

Negocjować samodzielnie czy z pomocą profesjonalisty?

Każdy dłużnik może podjąć samodzielne negocjacje i rozmowy z wierzycielem w sprawie spłaty zobowiązania. W praktyce takie negocjacje są bardzo trudne i narażone na niepowodzenie z powodu negatywnego nastawienia obu stron relacji. Dzięki pełnomocnikowi dłużnik uzyskuje pomoc prawną w relatywnie niskiej cenie i gwarancję dobrej reprezentacji swoich interesów. Ze względu również na bardzo stresogenny charakter negocjacji z wierzycielami, wynajęcie pełnomocnika ma swoje dodatkowe atuty.

Kiedy zgłosić się do firmy oddłużeniowej?

Im szybciej tym lepiej! Osoby, które korzystają z usług oddłużenia znajdują się na różnym etapie problemu:
- zaległość w spłacie 1-5 rat kredytu/pożyczki
- skierowanie zadłużenia do działu windykacji wierzyciela (banku, pożyczkodawcy)
- skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego
- wszczęciu egzekucji komorniczej
- po zawarciu ugody z wierzycielem odnośnie spłaty zobowiązań.

Unikaj kosztów komorniczych

W potencjalnej sytuacji bez wyjścia – po wyroku sądowym – skorzystanie z usługi oddłużeniowej przynosi kolejne korzyści osobom zadłużonym. Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej to dodatkowe koszty, które zawsze zobowiązany jest pokryć dłużnik. Każde działanie, które zlikwiduje dodatkowe koszty jest korzystne dla dłużnika.

01/11/2012 | Źródło: portal www.windykacja-wierzytelności.com.pl