Nie warto uciekać przed windykatorem

Według raportu InfoDługu liczba niesolidnych dłużników w marcu wynosiła w marcu 2,16 miliona osób i cechowała się tendencją zwyżkową. Utrata płynności finansowej i zadłużenie dotyka coraz większej ilości zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Gdy do drzwi zapuka windykator korzystniej jest podjąć dialog i jak najszybciej znaleźć rozwiązanie problemu. W pierwszym kwartale liczba osób nie radzących sobie z regulowaniem płatności w terminie wzrosła o 75 tysięcy. Każda z nich może oczekiwać kontaktu ze strony windykatora, który wbrew powszechnym opiniom, nie przychodzi z założeniem wyegzekwowania spłaty długu siłą. Posiada on niezbędną wiedzę ekonomiczną, prawną i, co najważniejsze, psychologiczną. Dłużnik, który nie będzie unikał rozmowy i rzetelnie podejdzie do spłaty przeterminowanego zobowiązania może liczyć na fachową pomoc ze strony windykatora.

W momencie, w którym dłużnik podejmuje rozmowę z windykatorem ich interesy stają się zbieżne - jedna strona dąży do spłacenia ciążącego długu i poprawienie reputacji, a druga do odzyskania pieniędzy dla klienta. Sukces oznacza wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii trybu, terminu i sposobu spłaty wierzytelności - przypomina Szymon Kobierski, Dyrektor Działu Dochodzenia Roszczeń Pragma Inkaso SA.

Korzyści podjęcia dialogu z windykatorem są różne. Wiele osób nie jest świadomych, że możliwe jest wynegocjowanie indywidualnego, ratalnego sposobu spłaty zadłużenia dostosowanego do możliwości osoby zalegającej z płatnościami. Porozumienie z windykatorem oznacza mniejszy koszt obsługi długu, gdyż zmniejsza się okres, w którym naliczane są odsetki. Kolejny pozytywny aspekt współpracy to uniknięcie kosztów związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Oprócz tego dłużnik ma szansę uniknąć umieszczenia swoich danych w którymś z rejestrów prowadzonych przez jedno z Biur Informacji Gospodarczej. Jeżeli już tam figuruje, ma szansę na wykreślenie, co znacznie ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu nie będzie już miał problemów przy podpisywaniu umowy z operatorem telekomunikacyjnym czy ubieganiu się o kredyt bankowy. Poza tym współpracując z windykatorem dłużnik unika stresu związanego z ponagleniami i wezwaniami do zapłaty, bezpośrednimi wizytami oraz ciągłymi telefonami domagającymi się zapłaty.

Nawet pomimo zadłużenia, podejmując dialog dłużnik zyskuje wiarygodność w oczach windykatora i w razie problemów ze swoimi dłużnikami może liczyć na profesjonalną pomoc, unikając tym samym efektu błędnego koła - przypomina Szymon Kobierski.

Z windykatorem warto więc się porozumieć, aby jak najszybciej zniknąć z rejestru zadłużonych firm. Porozumienie z firmą windykacyjną może sprawić, że dłużnik stanie się partnerem biznesowym, a nawet klientem. Dzięki temu łatwiej i efektywniej pozbędzie się problemów związanych z prowadzeniem firmy.

08/10/2012 | Informacja prasowa Pragma Inkaso