Najszybsza i najtańsza forma radzenia sobie ze złymi długami

Nawiązanie stałej współpracy z profesjonalną firmą zajmującą się zakupem wierzytelności może ograniczyć koszty windykacji należności do minimum przy jednoczesnym uzyskaniu korzyści finansowych, podatkowych i operacyjnych płynących z samego przeprowadzenia transakcji.Cena i warunki płatności są głównymi kryteriami, jakimi kieruje się sprzedający przy wyborze oferty zakupu jego wierzytelności.

Odmrożenie kapitału
Oczekiwania cenowe z reguły uwzględniają alternatywne przychody i koszty z windykacji danych wierzytelności, powiększone o przewidywaną wartość wierzytelności po zakończeniu tego procesu. Wszystko oczywiście zdyskontowane na chwilę przeprowadzenia transakcji, gdyż jedną z najważniejszych zalet sprzedaży złych długów jest dużo szybsze odmrożenie kapitału niż w przypadku zastosowania innych rozwiązań.

Co dalej?
Jednak zanim nastąpi akceptacja warunków finansowych, decedujący powinien zastanowić się, co dalej stanie się z jego wierzytelnościami. Czy ich sprzedaż nie spowoduje negatywnych reakcji rynku? Czy dłużnicy, do niedawna będący jeszcze klientami, będą traktowani właściwie? Czy przekazane dane osobowe będą bezpieczne? Kto będzie rozpatrywał ewentualne reklamacje ze strony dłużników? Dlatego też ważnym elementem transakcji jest wcześniejszy audyt potencjalnego partnera pod kątem spełniania najwyższych norm jakości realizowanych procesów i bezpieczeństwa danych.

Poznajmy warunki
Konieczne staje się też wcześniejsze doprecyzowanie takich warunków, jak np. ilość przekazywanej dokumentacji, możliwości rozpatrywania reklamacji strony spływających od dłużników czy kwestia wysłania powiadomienia o cesji dłużnikom. Wszystko po to, aby w przyszłości maksymalnie odciążyć swoją kadrę od niechcianych i tak naprawdę niepotrzebnych obowiązków związanych z wyszukiwaniem i przesyłaniem dokumentacji, wysyłaniem korespondencji do dłużników czy prowadzeniem z nimi trudnych rozmów telefonicznych. Bo przecież miedzy innymi po to właśnie sprzedaje się wierzytelności, aby tego uniknąć.

Profesjonalizm i doświadczenie
Dlatego, aby zmaksymalizować korzyści i wyeliminować ryzyko związane ze sprzedażą wierzytelności, należy wybrać do współpracy profesjonalnego partnera z wieloletnim doświadczeniem w obrocie wierzytelnościami, znającego specyfikę wierzytelności danej branży, będącego w stanie spełnić wszystkie powyższe wymagania. Tylko wtedy sprzedający ma gwarancję, że pozbywając się wierzytelności, pozbędzie się też wszelkich związanych z nimi problemów, a odmrożony kapitał będzie mógł szybko przeznaczyć na rozwój swojej głównej działalności.

05/20/2011 | Autor: Wojciech Andrzejewski jest prezesem zarządu P.R.E.S.C.O. Sp. z o.o. Źródło: Gazeta Finansowa