Monitoring płatności, czyli kontrahenci pod kontrolą


Kontrahent oprócz stałego monitu, może zostać poinformowany o konsekwencjach braku zapłaty tzn. o ewentualnej windykacji, która zostanie uruchomiona, jeśli należności nie będą wpływać na konto klienta.

Cele monitoringu płatności
- głównym celem monitoringu płatności jest zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, co można osiągnąć poprzez konsekwentne przypominanie kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności,
- kontakt z dłużnikiem podejmowany jest w momencie, gdy jego zadłużenie nie jest jeszcze wymagalne, aby zwrócić jego uwagę, iż faktura została już wystawiona i powinien przygotować środki, żeby w najbliższym czasie zapłacić za pobrany towar lub wykonaną usługę,
- w przypadku opóźnień w płatności reakcja na dług jest natychmiastowa. Zaobserwowanie sygnałów o problemach finansowych dłużnika pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczeń i wstrzymanie dostaw, gdy zadłużenie jest jeszcze relatywnie niskie,
- ewentualne postępowanie windykacyjne rozpoczyna się w momencie, gdy jest duża szansa na to, że zakończy się ono sukcesem, co pozwala uniknąć długich, żmudnych i kosztownych procesów sądowych.

Korzyści z monitoringu
- zwiększenie stabilności finansowej poprzez terminowy przepływ środków pieniężnych,
- unikanie zbędnego finansowania zewnętrznego, a tym samym uzyskanie planowego zysku przedsiębiorstwa,
- ukształtowanie grona solidnych klientów i zmniejszenie liczby niespłaconych należności,
- wykluczenie konfliktu stron powstałego w wyniku zderzenia presji finansowej z ofertą handlową,
- kompetentne zarządzanie należnościami wpływa na poprawę reputacji wierzyciela, co czyni z danej firmy poważnego partnera biznesowego,
- przejęcie obowiązków administracyjnych przez firmę zewnętrzną już we wczesnym etapie przyśpiesza proces płatności i zapewnia lepszą dyscyplinę płatniczą kontrahentów,
- ograniczenie kosztów dodatkowego zatrudnienia w dziale zarządzania finansami,
- koncentracja na swojej działalności statutowej.

W celu zdyscyplinowania kontrahentów bardzo skutecznym rozwiązaniem jest min. przystawianie na każdej fakturze pieczęci windykacyjnej, również w języku obcym, a także informowanie kontrahentów o współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie obsługi windykacyjnej.

05/21/2011 | Autor: Erna Grońska Specjalista ds. public relations Wywiadownia gospodarcza Creditreform Polska