Jak wybrać właściwą i najlepszą firmę windykacyjną?

Pogorszenie koniunktury spowodowało pogłębienie się problemu opóźnień płatności ze strony przedsiębiorstw
i skłoniło wiele firm do wypróbowania swoich sił w trudnej sztuce windykacji.

Przed przekazaniem wierzytelności do firmy windykacyjnej warto sprawdzić kilka kwestii, które świadczą o jakości pracy windykatorów. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasza wierzytelność będzie ściągana w sposób zgodny z prawem, efektywny i bezpieczny dla naszej reputacji, kontaktów z klientami oraz nieobciążający finansów.

Ocena wierzytelności
Pierwszą oznaką dobrej firmy jest dążenie do oceny i sprawdzenia wierzytelności przynoszonej przez klienta przed podpisaniem umowy, a tym samym rozpoczęciem windykacji. Firmy działające od wielu lat na polskim rynku, są w stanie zweryfikować szanse odzyskania wierzytelności, skalę trudności związaną z daną sprawą i na tej podstawie szacunkowo wycenić wierzytelność.

Sytuacja majątkowo-prawna
Najlepsi windykatorzy, szacując wierzytelność, koncentrują się na obecnej sytuacji majątkowo-prawnej dłużnika, jakości dokumentacji danej wierzytelności i perspektywach działalności biznesowej dłużnika. W przypadku stwierdzenia, że dana wierzytelność nie rokuje dużych szans na ściągnięcie długu, firma windykacyjna otwarcie powie o tym klientowi, doradzając co można z daną wierzytelnością zrobić. W ten sposób klient przed podpisaniem umowy ma gwarancję, że jego wierzytelność nie zostanie przyjęta na próbę, a firma windykacyjna posiada większe doświadczenie z wierzytelnościami.

Bez opłat wstępnych
Podobnie dobre firmy windykacyjne nie żądają opłat wstępnych, stałych związanych z przyjęciem do windykacji wierzytelności lub raportowaniem postępów w sprawie. W zamian za to pracują na zasadzie wynagrodzenia od sukcesu, czyli procentu od ściągniętych kwot zadłużenia. Tym samym klient ma gwarancję, że firma windykacyjna będzie solidnie pracowała nad jego wierzytelnością, starając się skłonić dłużnika do spłaty zadłużenia. W przypadku niepowodzenia windykacji klient nie poniesie kosztów. Wyjątkiem są postępowania sądowe i egzekucja komornicza, które wymagają wcześniejszych opłat.

Sygnał alarmowy
Sygnałem alarmowym w ocenie firmy windykacyjnej powinny być wszelkie opłaty wstępne lub stałe. Mogą one świadczyć o tym, że firma windykacyjna stara się zgromadzić pakiet klientów, którzy będą stale płacić tylko za fakt, że ich wierzytelności zostały powierzone firmie windykacyjnej. Opłaty nie gwarantują rzetelnie prowadzonych działań windykacyjnych oraz nie dają gwarancji posiadania przez firmę właściwych kompetencji i praktycznych umiejętności niezbędnych do ściągnięcia długu.

Przejrzystość działań
Dobra firma windykacyjna będzie na każdym kroku dbała o przejrzystość działań. Dlatego dla klientów firmy uruchamiają internetowe serwisy, które umożliwiają w trybie on-line śledzenie postępów w pracach nad daną wierzytelnością, gwarantując klientowi bezpieczeństwo jego danych oraz możliwość zgłaszania uwag do planowanych lub rozpoczętych działań windykacyjnych. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać od pracowników odpowiedź na każde pytanie dotyczące obsługiwanej wierzytelności, a nierzadko również porady. jak postępować z kolejnymi wierzytelnościami lub dłużnikami. W wielu przypadkach firmy sprawdzają wybranych kontrahentów dla swoich klientów, starając się ustrzec klienta przed ewentualnymi problemami. Przejrzystość działań windykacyjnych powinna również odbić się na stronie internetowej windykatorów, która w naturalny sposób powinna odpowiedzieć na wiele pytań i wątpliwości związanych z charakterem windykacji.

Dobór zespołu

Wizytówką firm windykacyjnych jest przede wszystkim zespół, w skład którego powinni wchodzić prawnicy, ekonomiści, finansiści, osoby z dużym doświadczeniem negocjacyjnym, a przede wszystkim z długoletnim doświadczeniem w praktycznej windykacji. Większość działań windykacyjnych dla firm jest prowadzona bezpośrednio w terenie i wymaga szybkiego podejmowania decyzji, wyjątkowych praktycznych umiejętności interpersonalnych, jak również specjalistycznej wiedzy.

Listy referencyjne
Jakość pracy windykatorów można sprawdzić, kontaktując się z przedsiębiorstwami, dla których dana firma windykacyjna już pracowała. Dlatego każda dobra firma windykacyjna będzie mogła się pochwalić listami referencyjnymi pochodzącymi od przedstawicieli różnych branż. Często wystarczy poprosić jedynie o listę i w ciągu kilkunastu minut telefonicznie zweryfikować wśród konkurentów, partnerów biznesowych deklarowaną przez firmę windykacyjną efektywność pracy.

05/20/2011 | Autor: Tomasz Halabowski, specjalista ds. relacji inwestorskich w Cash Flow Źródło: Gazeta Finansowa