Jak inteligentnie wykorzystać faktoring?

Główną przyczyną upadłości przedsiębiorstw jest notoryczny brak płynności finansowej. Nic więc dziwnego, że coraz popularniejsza staje się usługa faktoringu. Co ciekawe, ten sposób finansowania zewnętrznego, umiejętnie wykorzystany, nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Faktoring to alternatywny wobec kredytu bankowego sposób zapewnienia przedsiębiorstwu stałych środków obrotowych. Pełni również rolę zabezpieczenia przed ewentualnym brakiem uregulowania należności ze strony niewypłacalnych kontrahentów. W ten sposób ułatwia zachowanie płynności finansowej, a pośrednio wpływa na budowanie trwałych relacji między partnerami handlowymi.

W branży handlowej i usługowej, możliwość natychmiastowej płatności często daje sposobność uzyskania niższych stawek u swoich kontrahentów. Rozsądnie spożytkowana usługa faktoringowa nie musi zatem oznaczać dodatkowych kosztów.

„Załóżmy, że przedsiębiorca prowadzi powtarzalne transakcje z wieloma klientami. Stosuje on odmienne stawki za jego produkty w zależności od terminu płatności. Im krótszy termin płatności, tym niższa cena. Przedsiębiorcy mogą sobie na to pozwolić, gdyż zyskują praktycznie natychmiastowe wpłaty” - wyjaśnia Grzegorz Pardela z Pragma Faktoring SA.

Jego zdaniem powszechną praktyką wśród przedsiębiorców jest stosowanie upustów w zależności od wolumenu zakupów - im więcej zakupów, tym rabat jest wyższy. Jak zauważa specjalista firmy Pragma Faktoring SA, można w ten sposób znacznie zwiększyć obroty, a w konsekwencji wygenerować dodatkowy przychód pokrywający koszty faktoringu.

W kontekście aktualnej sytuacji rynkowej, elastyczność i umiejętność przystosowywania się do zmieniających warunków jest kluczowym elementem prowadzenia każdego biznesu. Usługa faktoringu pozwala zadbać o tę sferę działalności, która może decydować o kondycji, a co za tym idzie - konkurencyjności przedsiębiorstwa wobec innych podmiotów z tego samego segmentu rynku.

05/20/2011 | Źródło: informacja prasowa Pragma Faktoring SA