Informatyzacja bankowej egzekucji, także z kont, to następny etap reform

Te i inne nowinki informatyczne zawiera obszerna nowela kodeksu postępowania cywilnego przygotowana przez zespół MS ds. informatyzacji postępowań sądowych pod kierownictwem prof. Jacka Gołaczyńskiego. Zaakceptowała  ją właśnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, choć będzie jeszcze pracować nad szczegółami.

Bankowa e-egzekucja

Najważniejsza propozycja dotyczy elektronizacji procedury egzekucji  i wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego (to typowy środek egzekwowania niespłacanych kredytów). Taki tytuł bank wystawia sobie sam i wymaga on tylko nadania przez sąd tzw. klauzuli wykonalności, co jest czynnością niemal automatyczną.

E-postępowanie ma tę procedurę skrócić. Wniosek bank złoży wyłącznie drogą elektroniczną, postanowienie sądu też ma mieć tę formę, a dodatkowo  zostaną wytypowane sądy, na początek jeden, do prowadzenia tych spraw. Będzie to mieć jeszcze taki plus, że przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa. Dla uproszczenia jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego tytułu bankowego. Dokumenty dołączane do wniosku mają też mieć e-formę (w szczególności odpis oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji – to warunek, by procedurę bankowego tytułu egzekucyjnego stosować). Takich oświadczeń banki wymagają przy udzielaniu kredytu.

Z  rachunku  też

Ze zmianami w k.p.c. skoordynowane są zmiany w prawie bankowym: bankowe tytuły egzekucyjne mają być utrwalane wyłącznie w systemie teleinformatycznym i opatrywane bezpiecznym podpisem.

E-procedura ma też objąć częściowo zwykłe postępowanie egzekucyjne: umożliwi wierzycielowi jego wszczęcie (teraz jest to możliwe tylko w e-postępowaniu upominawczym), a także zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego (dokonywane byłoby przez doręczenie elektroniczne). Jak napisano w uzasadnieniu projektu, informatyczne wyposażenie komorników i banków pozwala już efektywnie prowadzić takie operacje.

Koszty systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie rachunków bankowych mają  należeć do kosztów egzekucji.

– Popieramy ten projekt, gdyż skraca egzekucję długu i obniża jej koszty – mówi mec. Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich.

– Do tej pory nie miałam skarg na informatyzację procedur sądowych, skargi i narzekania otrzymuję natomiast na same procedury bankowego tytułu wykonawczego czy w ogóle egzekucję  bez przeprowadzenia rozprawy sądowej, ale to jest inna kwestia – wskazuje Małgorzata Rothert, miejski rzecznik konsumentów w Warszawie.

To nie wszystkie propozycje: e-procedura  ma objąć europejskie postępowanie nakazowe i międzynarodowe postępowanie cywilne. Ma wreszcie usprawnić procedurę przed lubelskim e-sądem upominawczym. Projekt uwzględnia  jego osiągnięcia i stosowane  rozwiązania prawne. Co ciekawe,  przy jego tworzeniu najbardziej sporne było, czy zmiany mają wspierać  powodów (duże firmy: dostawców usług) czy pozwanych – ich odbiorców.

Dodajmy, że projekt nie ma szans na uchwalenie, w tej kadencji, ale zapewne temat wróci w następnej.

09/04/2011 | Źródło: portal www.rp.pl | Artykuł z dnia 09-02-2011