Faktoring poprawia wizerunek firmy

Korzyści, jakie może odnieść firma dzięki faktoringowi, nie są powszechnie zauważalne. Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że w ramach tej usługi mają szansę na skuteczną poprawę wizerunku swojej firmy.

Zarówno zadłużenie wobec kontrahentów, jak również nieściągalne należności od klientów, negatywnie wpływają na odbiór firmy przez otoczenie biznesowe oraz instytucje finansowe. Wizerunek odgrywa także niebagatelną rolę w spółkach giełdowych, dla których zainteresowanie inwestorów i potencjalnych klientów ma duże znaczenie dla kursu akcji.

Relacje z kontrahentami

Skorzystanie z usługi faktoringu, znacząco poprawia płynność finansową organizacji. Oznacza to, że firma nie musi czekać na wpływ środków, tylko może sprawnie realizować zamówienia dla innych odbiorców. W ten sposób buduje markę solidnego partnera w biznesie. W przypadku zalegających zobowiązań, skorzystanie z faktoringu, umożliwia firmie terminowe opłacenie własnych należności. „Zamiast nieudolnie tłumaczyć się za opóźnienia w płatnościach, przedsiębiorstwo jest postrzegane przez swoich kontrahentów jako uczciwe i profesjonalne. Taki obraz przy długofalowych relacjach może przynieść wymierne korzyści wizerunkowe. Umożliwia również uzyskać lepsze warunki współpracy” - powiedział Grzegorz Pardela z Pragma Faktoring.

Inwestorzy widzą różnice

Wizerunek jest też bardzo istotny dla spółek giełdowych. Im lepszy obraz firmy pokazany w bilansie, tym lepiej odbierana przez akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów. Wpływ wizerunku emitenta na kurs akcji jest bardzo istotny. „Window dressing” jak nazywane jest często czyszczenie bilansu, pozwala na szybką poprawę obrazu finansowego przedsiębiorstwa. Jednokrotny całościowy wykup należności przez podmiot zewnętrzny powoduje, że nie zalegają one dłużej w aktywach spółki.

Przejrzysty dla banku

Usługa czyszczenia bilansu przydaje się także w kontaktach z bankami oraz ubezpieczycielami kredytu. „Wskaźniki rotacji należności czy zadłużenia kapitałów własnych są brane pod uwagę przy ubieganiu się o kredyt. Jeżeli wyniki przeprowadzonej analizy będą niekorzystne, firma dostanie od banku odmowę kredytowania. Oprócz tego, lepszy obraz finansowy wiąże się z wyższym maksymalnym limitem ochrony kredytu kupieckiego ustalanego przez ubezpieczycieli, co przekłada się na wyższy kredyt u dostawców” - tłumaczy Grzegorz Pardela.

10/21/2011 | Źródło: portal www.windykacja.pl