Faktoring bez tajemnic czyli koszty usługi

Usługi faktoringowe to coraz popularniejsze rozwiązanie na brak płynności finansowej, zwłaszcza wśród przedsiębiorców działających w mało stabilnych sektorach gospodarki. Jednak, zanim firma zdecyduje się na takie finansowanie swojej działalności, powinna wcześniej sprawdzić czy w konkretnej sytuacji jest ono opłacalne oraz dokładnie przeanalizować tabelę opłat.

Istnieje wiele sytuacji, w których faktoring może okazać się korzystniejszy od kredytu bankowego. Posłużmy się przykładem firmy dostawczej zaopatrującej restauratorów na obszarze dużej aglomeracji miejskiej, która stale boryka się z trudnościami w utrzymaniu płynności finansowej.

Długie terminy rozliczeń

Restauratorzy w związku z sezonowością swoich usług najczęściej współpracują z kontrahentami, którzy oferują długie terminy rozliczeń. Z uwagi na dużą konkurencję na rynku, firmy zaopatrujące restauracje starają się dbać o klienta oferując kilkumiesięczne terminy płatności. W takim przypadku, faktoring może stać się alternatywną formą finansowania biznesu.

Korzyści faktoringu

Firma może spodziewać się, że usługa faktoringu przyniesie jej zwrot środków w wysokości 70-90% wartości wystawionych faktur. Pieniądze te zostaną wypłacone firmie przed upływem terminów rozliczeń zawartych na fakturach. Wówczas przedsiębiorstwo, uzyskując potrzebne zasoby finansowe, może dalej się rozwijać i inwestować w swoją działalność. Godny uwagi jest fakt, że faktoring nie wpływa na zdolność kredytową firmy, a jego koszty zależą od wybranego faktora i konkretnej propozycji usługi.

Analiza kosztów faktoringu

Opłata za usługę jest naliczana na podstawie odsetek według stawki WIBOR, które są pobierane za czas korzystania z zaliczki. W przypadku wykupu faktury opiewającej na kwotę 100 000 zł miesięcznie, biorąc pod uwagę oprocentowanie WIBOR oraz spłatę faktury w ciągu 30 dni, odsetki wyniosą 388,80 zł. Do kwoty uzyskanych odsetek należy jeszcze dodać marżę faktora, wahającą się od 0,2% do 3% w skali miesiąca. Prowizja uzależniona jest od oferty konkretnego faktora: banku lub instytucji pozabankowej, i pobierana jest standardowo od wartości konkretnej faktury. Biorąc pod uwagę, że prowizja faktora wynosi 2%, koszty dodatkowe omawianej powyżej faktury to 2000 zł.

Koszty dodatkowe faktora bankowego

Faktor bankowy jest droższy od instytucji pozabankowej ze względu na pobieranie rozmaitych opłat dodatkowych, takich jak: odsetki za przekroczenie terminu płatności, opłatę za przelew, korzystanie z usług elektronicznych, sporządzanie raportów, koszty manipulacyjne, opłata przygotowawcza za analizę dłużników, czy obsługę prawną. Banki pobierają także prowizję w wysokości 0,2-0,5% wartości transakcji za przejęcie ryzyka faktoringu pełnego, oraz za tzw. niewykorzystany limit zawarty w umowie, kiedy klient nie będzie przekazywał kolejnych faktur.

03/20/2012 | Autor: Adam Anikiel Koordynator ds. faktoringu w Pragma Inkaso SA | Źródło: portal www.lexagit.pl