Co to są wierzytelności nieściągalne?

Istnieją definicje ustawowe wynikające z przepisów o rachunkowości – kiedy przy spełnieniu określonych warunków firma może korzystnie rozliczyć księgowo wierzytelności nieściągalne. W firmie windykacyjnej często takim mianem oznacza się wierzytelności, których w perspektywie najbliższych 2-3 lat nie da się ściągnąć. Przeważnie jest to potwierdzone postanowieniem komornika o bezskuteczności egzekucji i umorzeniem postępowania z tego powodu.

„Nieściągalność” wynikać może również z przeprowadzonych przez firmę windykacyjną czynności – upewnienia się, że dłużnik nie wyzbył się majątku w taki sposób że można to ubezskutecznić skargą pauliańską lub, że nie ma też sensu kierować postępowania przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponieważ i tak nie mają majątku, który pozwoliłby się wierzycielowi zaspokoić.

Nie zawsze w przypadku, gdy komornik umorzył egzekucję z uwagi na bezskuteczność oznacza to, że wierzytelność jest rzeczywiście nieściągalna. Dobra firma windykacyjna będzie umiała ustalić czy komornik dopełnił wszystkich swoich obowiązków i czy wszelkie możliwe składniki majątku dłużnika zostały sprawdzone. Wierzyciel często myśli, że skoro powierzył sprawę komornikowi to on się powinien tym zająć. A tymczasem jak już o tym pisaliśmy komornik działa na wniosek wierzyciela, który musi brać aktywny udział w egzekucji aby przyniosła ona spodziewane efekty.

09/07/2011 | Autor: mb | Źródło: www.centrum-windykacji.com