1,2 miliona złotych kary dla banku za zastraszenie osób zalęgających z ratą kredytu

Działania windykacyjne nie mogą wywoływać lęku, presji psychicznej i wprowadzać konsumentów w błąd.

Stwierdził tak prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakładając grzywnę na Euro Bank. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę ponad 1,2 mln zł.

- Płacenie rat w terminie to obowiązek każdego kredytobiorcy. Zaległości powodują poważne konsekwencje, o których niejednokrotnie przypominają pracownicy banków. Warto pamiętać, że informowanie o zadłużeniu musi odbywać się w granicach obowiązującego prawa – podkreśla Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Dodaje, że wywoływanie lęku, presji psychicznej i wprowadzenie w błąd to główne zarzuty, jakie przedstawiono wobec działań windykacyjnych banku. Praktyki takie stosowano przy telefonicznej windykacji należności.

Co dłużnicy Euro Banku słyszeli podczas rozmowy?
(…) Skoro w świetle powyższego stanowiska Euro Banku nadal nie chce Pan/i oddać pieniędzy to nie mamy
innego wyjścia. Bank jest zmuszony skierować Pana/i akta do Windykacji Ulicznej. Pod podane przez Pana/ią
adresy wyślemy jednostkę interwencyjną z naszymi egzekutorami, którzy zajmą się prowadzeniem z Panem/ią negocjacji u Pana/i w domu. Proszę się nie martwić, nasi egzekutorzy są specjalistami w odzyskiwaniu rat, których Klienci nie chcą oddać. Przyjadą do Pana/i do domu w swoich uniformach i jestem przekonany, że po kwadransie negocjacji mimo tych wszystkich problemów życiowych zdecyduje się Pan/i oddać pieniądze do Banku! (…)

Według UOKiK dłużnicy byli po prostu zastraszani. Takie działanie w efekcie miało zmusić konsumentów do spłaty zaległych rat.

- Działania windykacyjne powinny odbywać z poszanowaniem dobrych obyczajów, godności, prywatności konsumenta. Przedsiębiorca powinien rzetelnie informować o konsekwencjach braku spłaty zadłużenia – wyjaśnia Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK.

Decyzja UOKiK jest ostateczna. Bank zapłacił już karę i zaprzestał stosowania niezgodnych z prawem działań.

10/08/2011 | Autor: Dariusz Madejski | Źródło: Portal. www.e-prawnik.pl | Artykuł z dnia: 2011-10-06